Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Members of the Selection Committee - Assistenter – dataanalys och data science

Members of the Selection Committee - Assistenter – dataanalys och data science

Uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och det är förbjudet för alla som inte är kommittémedlemmar att försöka kontakta en kommittémedlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Stefano BERTOLO

Ställföreträdande ordförande

n/a

Medlemmar

Mojca BOLTIN

Alberto MEGARO

Zsolt SOTI

Ställföreträdande medlemmar

Julia URHAUSEN

Liljana SAVIC

Dario BUONO

Antoni Brossa

Publicerat den : 26/11/2020 - 15:35
Senaste uppdatering : 18/03/2021 - 17:05