Начало > Възможности за работа > Новини > Members of the Selection Committee - Асистенти — ИТ инфраструктура и облак

Members of the Selection Committee - Асистенти — ИТ инфраструктура и облак

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Franca FAES-CANNITO

Заместник-председател

n/a

Членове

Nathaly VAN DEN BROEK

Valentin STOICA

Elena TCHOUPETLOVSKA

Belen HURTADO DE LLERA

Заместник-членове

Francois LODDO

Felix MOLDOVAN

Christina JUDGE

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 26/11/2020 - 15:38
Дата на актуализацията : 26/11/2020 - 15:53