Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Members of the Selection Committee - Βοηθοί – Υποδομή ΤΠ και υπολογιστικό νέφος

Members of the Selection Committee - Βοηθοί – Υποδομή ΤΠ και υπολογιστικό νέφος

Υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις όλων των εξεταστικών επιτροπών είναι απόρρητες και απαγορεύεται αυστηρά σε κάθε άτομο που δεν έχει σχέση με την εξεταστική επιτροπή να προσπαθήσει να έλθει σε επαφή με μέλος των επιτροπών. Μόνο οι υποψήφιοι μπορούν (μέσω της EPSO) να απευθυνθούν εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζουν οι γενικοί κανόνες που εφαρμόζονται στους γενικούς διαγωνισμούς στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής για να εκθέσουν τις απόψεις τους ή να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Πρόεδρος

Franca FAES-CANNITO

Αναπληρωτής πρόεδρος

n/a

Μέλη

Nathaly VAN DEN BROEK

Valentin STOICA

Elena TCHOUPETLOVSKA

Belen HURTADO DE LLERA

Αναπληρωματικά μέλη

Francois LODDO

Felix MOLDOVAN

Christina JUDGE

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 26/11/2020 - 15:38
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 26/11/2020 - 15:53