Avaleht > Töövõimalused > Uudised > Members of the Selection Committee - Assistendid – IT-taristu ja pilvetehnoloogia

Members of the Selection Committee - Assistendid – IT-taristu ja pilvetehnoloogia

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Franca FAES-CANNITO

Esimehe asendaja

n/a

Liikmed

Nathaly VAN DEN BROEK

Valentin STOICA

Elena TCHOUPETLOVSKA

Belen HURTADO DE LLERA

Asendusliikmed

Francois LODDO

Felix MOLDOVAN

Christina JUDGE

Avaldamise kuupäev : 26/11/2020 - 15:38
Ajakohastatud : 26/11/2020 - 15:53