Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Members of the Selection Committee - Assistenter – it-infrastruktur och molnlösningar

Members of the Selection Committee - Assistenter – it-infrastruktur och molnlösningar

Uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och det är förbjudet för alla som inte är kommittémedlemmar att försöka kontakta en kommittémedlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Franca FAES-CANNITO

Ställföreträdande ordförande

n/a

Medlemmar

Nathaly VAN DEN BROEK

Valentin STOICA

Elena TCHOUPETLOVSKA

Belen HURTADO DE LLERA

Ställföreträdande medlemmar

Francois LODDO

Felix MOLDOVAN

Christina JUDGE

Publicerat den : 26/11/2020 - 15:38
Senaste uppdatering : 26/11/2020 - 15:53