Начало > Възможности за работа > Новини > Members of the Selection Committee - Асистенти — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления

Members of the Selection Committee - Асистенти — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Kristina DOURMASHKIN

Заместник-председател

n/a

Членове

Razvan RADU

Agim ISLAMAJ

Заместник-членове

Christos BEZIRTZOGLOU

Nathaly VAN DEN BROEK

Valentin STOICA

Felix MOLDOVAN

Christine DAMBIERMONT

Massimo LUPO

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 26/11/2020 - 15:59
Дата на актуализацията : 09/02/2021 - 11:13