Avaleht > Töövõimalused > Uudised > Members of the Selection Committee - Assistendid – Digitaalne töökoht, bürooautomaatika ja mobiilne andmetöötlus

Members of the Selection Committee - Assistendid – Digitaalne töökoht, bürooautomaatika ja mobiilne andmetöötlus

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Kristina DOURMASHKIN

Esimehe asendaja

n/a

Liikmed

Razvan RADU

Agim ISLAMAJ

Asendusliikmed

Christos BEZIRTZOGLOU

Nathaly VAN DEN BROEK

Valentin STOICA

Felix MOLDOVAN

Christine DAMBIERMONT

Massimo LUPO

Avaldamise kuupäev : 26/11/2020 - 15:59
Ajakohastatud : 09/02/2021 - 11:13