Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Members of the Selection Committee - Assistenter – den digitala arbetsplatsen, kontorsautomation och mobil datateknik

Members of the Selection Committee - Assistenter – den digitala arbetsplatsen, kontorsautomation och mobil datateknik

Uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och det är förbjudet för alla som inte är kommittémedlemmar att försöka kontakta en kommittémedlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Kristina DOURMASHKIN

Ställföreträdande ordförande

n/a

Medlemmar

Razvan RADU

Agim ISLAMAJ

Ställföreträdande medlemmar

Christos BEZIRTZOGLOU

Nathaly VAN DEN BROEK

Valentin STOICA

Felix MOLDOVAN

Christine DAMBIERMONT

Massimo LUPO

Publicerat den : 26/11/2020 - 15:59
Senaste uppdatering : 09/02/2021 - 11:13