Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Members of the Selection Committee - Asystenci – bezpieczeństwo ICT

Members of the Selection Committee - Asystenci – bezpieczeństwo ICT

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji konkursowych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Carlos MIGUELANEZ LOPEZ

Zastępca przewodniczącego

n/a

Członkowie

Vafa SABETE

Chrystelle REMY

Zastępcy członków

Ildiko FABER

Sylvie BESCOS

Evangelos STANITSAS

Pieter Wellens

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 26/11/2020 - 16:02
Data aktualizacji : 18/03/2021 - 13:28