Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Members of the Selection Committee - Asistenti – Bezpečnosť IKT

Members of the Selection Committee - Asistenti – Bezpečnosť IKT

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberových komisií sú dôverné, a osobám, ktoré nie sú členmi danej výberovej komisie, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi. Na predsedu výberovej komisie sa smú obrátiť iba uchádzači uplatňujúci právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a to prostredníctvom úradu EPSO, písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania.

Predseda

Carlos MIGUELANEZ LOPEZ

Zastupujúci predseda

n/a

Členovia

Vafa SABETE

Chrystelle REMY

Zastupujúci členovia

Ildiko FABER

Sylvie BESCOS

Evangelos STANITSAS

Pieter Wellens

Dátum publikovania : 26/11/2020 - 16:02
Dátum aktualizácie : 18/03/2021 - 13:28