Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Members of the Selection Committee - Assistenter – it-säkerhet

Members of the Selection Committee - Assistenter – it-säkerhet

Uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och det är förbjudet för alla som inte är kommittémedlemmar att försöka kontakta en kommittémedlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Carlos MIGUELANEZ LOPEZ

Ställföreträdande ordförande

n/a

Medlemmar

Vafa SABETE

Chrystelle REMY

Ställföreträdande medlemmar

Ildiko FABER

Sylvie BESCOS

Evangelos STANITSAS

Pieter Wellens

Publicerat den : 26/11/2020 - 16:02
Senaste uppdatering : 18/03/2021 - 13:28