Начало > Възможности за работа > Новини > Members of the Selection Committee - Администратори — Високи технологии: високоскоростни изчисления

Members of the Selection Committee - Администратори — Високи технологии: високоскоростни изчисления

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Marcin BARYN

Заместник-председател

Rosella FAVINO

Членове

Gustav KALBE

Oscar DIEZ

Заместник-членове

Ioannis SOPRANIDIS

Thomas WEBER

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 27/11/2020 - 10:01
Дата на актуализацията : 30/11/2020 - 12:25