Avaleht > Töövõimalused > Uudised > Members of the Selection Committee - Administraatorid – Tipptehnoloogia: kõrgjõudlusega andmetöötlus

Members of the Selection Committee - Administraatorid – Tipptehnoloogia: kõrgjõudlusega andmetöötlus

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Marcin BARYN

Esimehe asendaja

Rosella FAVINO

Liikmed

Gustav KALBE

Oscar DIEZ

Asendusliikmed

Ioannis SOPRANIDIS

Thomas WEBER

Avaldamise kuupäev : 27/11/2020 - 10:01
Ajakohastatud : 30/11/2020 - 12:25