Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Members of the Selection Committee - Administratorzy – nowoczesne technologie: obliczenia wielkiej skali

Members of the Selection Committee - Administratorzy – nowoczesne technologie: obliczenia wielkiej skali

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji konkursowych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Marcin BARYN

Zastępca przewodniczącego

Rosella FAVINO

Członkowie

Gustav KALBE

Oscar DIEZ

Zastępcy członków

Ioannis SOPRANIDIS

Thomas WEBER

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 27/11/2020 - 10:01
Data aktualizacji : 30/11/2020 - 12:25