Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Members of the Selection Committee - Administrátori – Pokročilá technológia: Vysokovýkonná výpočtová technika

Members of the Selection Committee - Administrátori – Pokročilá technológia: Vysokovýkonná výpočtová technika

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberových komisií sú dôverné, a osobám, ktoré nie sú členmi danej výberovej komisie, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi. Na predsedu výberovej komisie sa smú obrátiť iba uchádzači uplatňujúci právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a to prostredníctvom úradu EPSO, písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania.

Predseda

Marcin BARYN

Zastupujúci predseda

Rosella FAVINO

Členovia

Gustav KALBE

Oscar DIEZ

Zastupujúci členovia

Ioannis SOPRANIDIS

Thomas WEBER

Referencia: 
Dátum publikovania : 27/11/2020 - 10:01
Dátum aktualizácie : 30/11/2020 - 12:25