Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Members of the Selection Committee - Handläggare – högteknologi: högpresterande datorsystem

Members of the Selection Committee - Handläggare – högteknologi: högpresterande datorsystem

Uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och det är förbjudet för alla som inte är kommittémedlemmar att försöka kontakta en kommittémedlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Marcin BARYN

Ställföreträdande ordförande

Rosella FAVINO

Medlemmar

Gustav KALBE

Oscar DIEZ

Ställföreträdande medlemmar

Ioannis SOPRANIDIS

Thomas WEBER

Publicerat den : 27/11/2020 - 10:01
Senaste uppdatering : 30/11/2020 - 12:25