Начало > Възможности за работа > Новини > Members of the Selection Committee - Администратори — Анализ на данни и наука за данните

Members of the Selection Committee - Администратори — Анализ на данни и наука за данните

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Thomas LIMBACH

Заместник-председател

n/a

Членове

Aleksandra WESOLOWSKA

Andreas EISELE

Marta NAGY-ROTHENGASS

Jean-Marc MUSEUX

Annamaria CSORDAS

Thomas WEBER

Заместник-членове

Luc JEANGILLE

Dirk STOCKMANS

Pascal MILLOT

Jacopo GRAZZINI

Daniele RIZZI

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 27/11/2020 - 10:09
Дата на актуализацията : 07/12/2020 - 10:58