Avaleht > Töövõimalused > Uudised > Members of the Selection Committee - Administraatorid – Andmeanalüüs ja andmeteadus

Members of the Selection Committee - Administraatorid – Andmeanalüüs ja andmeteadus

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Thomas LIMBACH

Esimehe asendaja

n/a

Liikmed

Aleksandra WESOLOWSKA

Andreas EISELE

Marta NAGY-ROTHENGASS

Jean-Marc MUSEUX

Annamaria CSORDAS

Thomas WEBER

Asendusliikmed

Luc JEANGILLE

Dirk STOCKMANS

Pascal MILLOT

Jacopo GRAZZINI

Daniele RIZZI

Avaldamise kuupäev : 27/11/2020 - 10:09
Ajakohastatud : 07/12/2020 - 10:58