Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Members of the Selection Committee - Administratorzy – analiza danych i nauka o danych

Members of the Selection Committee - Administratorzy – analiza danych i nauka o danych

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji konkursowych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Thomas LIMBACH

Zastępca przewodniczącego

n/a

Członkowie

Aleksandra WESOLOWSKA

Andreas EISELE

Marta NAGY-ROTHENGASS

Jean-Marc MUSEUX

Annamaria CSORDAS

Thomas WEBER

Zastępcy członków

Luc JEANGILLE

Dirk STOCKMANS

Pascal MILLOT

Jacopo GRAZZINI

Daniele RIZZI

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 27/11/2020 - 10:09
Data aktualizacji : 07/12/2020 - 10:58