Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Members of the Selection Committee - Handläggare – dataanalys och data science

Members of the Selection Committee - Handläggare – dataanalys och data science

Uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och det är förbjudet för alla som inte är kommittémedlemmar att försöka kontakta en kommittémedlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Thomas LIMBACH

Ställföreträdande ordförande

n/a

Medlemmar

Aleksandra WESOLOWSKA

Andreas EISELE

Marta NAGY-ROTHENGASS

Jean-Marc MUSEUX

Annamaria CSORDAS

Thomas WEBER

Ställföreträdande medlemmar

Luc JEANGILLE

Dirk STOCKMANS

Pascal MILLOT

Jacopo GRAZZINI

Daniele RIZZI

Publicerat den : 27/11/2020 - 10:09
Senaste uppdatering : 07/12/2020 - 10:58