Начало > Възможности за работа > Новини > Members of the Selection Committee - Администратори — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления

Members of the Selection Committee - Администратори — Виртуално работно място, автоматизация на офиса и мобилни изчисления

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Marco MARSELLA

Заместник-председател

Geert VAN ACKER

Членове

Thierry PETIT

Marzio MORINA

Заместник-членове

Michele MAROTTA

Zsofia  SZIRANYI

Liliana MUSETAN

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 27/11/2020 - 10:11
Дата на актуализацията : 16/12/2020 - 14:05