Avaleht > Töövõimalused > Uudised > Members of the Selection Committee - Administraatorid – Digitaalne töökoht, bürooautomaatika ja mobiilne andmetöötlus

Members of the Selection Committee - Administraatorid – Digitaalne töökoht, bürooautomaatika ja mobiilne andmetöötlus

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Marco MARSELLA

Esimehe asendaja

Geert VAN ACKER

Liikmed

Thierry PETIT

Marzio MORINA

Asendusliikmed

Michele MAROTTA

Zsofia  SZIRANYI

Liliana MUSETAN

Avaldamise kuupäev : 27/11/2020 - 10:11
Ajakohastatud : 16/12/2020 - 14:05