Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Members of the Selection Committee - Administrátori – Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie

Members of the Selection Committee - Administrátori – Digitálne pracovisko, automatizácia administratívy a mobilné výpočtové technológie

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberových komisií sú dôverné, a osobám, ktoré nie sú členmi danej výberovej komisie, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi. Na predsedu výberovej komisie sa smú obrátiť iba uchádzači uplatňujúci právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a to prostredníctvom úradu EPSO, písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania.

Predseda

Marco MARSELLA

Zastupujúci predseda

Geert VAN ACKER

Členovia

Thierry PETIT

Marzio MORINA

Zastupujúci členovia

Michele MAROTTA

Zsofia  SZIRANYI

Liliana MUSETAN

Referencia: 
Dátum publikovania : 27/11/2020 - 10:11
Dátum aktualizácie : 16/12/2020 - 14:05