Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Members of the Selection Committee - Handläggare – den digitala arbetsplatsen, kontorsautomation och mobil datateknik

Members of the Selection Committee - Handläggare – den digitala arbetsplatsen, kontorsautomation och mobil datateknik

Uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och det är förbjudet för alla som inte är kommittémedlemmar att försöka kontakta en kommittémedlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Marco MARSELLA

Ställföreträdande ordförande

Geert VAN ACKER

Medlemmar

Thierry PETIT

Marzio MORINA

Ställföreträdande medlemmar

Michele MAROTTA

Zsofia  SZIRANYI

Liliana MUSETAN

Publicerat den : 27/11/2020 - 10:11
Senaste uppdatering : 16/12/2020 - 14:05