Начало > Възможности за работа > Новини > Members of the Selection Committee - Администратори — Сигурност в областта на ИКТ

Members of the Selection Committee - Администратори — Сигурност в областта на ИКТ

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Dieter RUMMEL

Заместник-председател

Walter PERIE MIGUEL

Членове

Margareta TRAUNG

Krassimira BOGDANOVA

Ralph FIERGOLLA

Заместник-членове

Spyridon SARIGIANNIDIS

George VERNARDOS

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 27/11/2020 - 10:32
Дата на актуализацията : 01/02/2021 - 15:09