Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Members of the Selection Committee - Διοικητικοί υπάλληλοι – Ασφάλεια ΤΠΕ

Members of the Selection Committee - Διοικητικοί υπάλληλοι – Ασφάλεια ΤΠΕ

Υπενθυμίζουμε ότι οι εργασίες και οι συσκέψεις όλων των εξεταστικών επιτροπών είναι απόρρητες και απαγορεύεται αυστηρά σε κάθε άτομο που δεν έχει σχέση με την εξεταστική επιτροπή να προσπαθήσει να έλθει σε επαφή με μέλος των επιτροπών. Μόνο οι υποψήφιοι μπορούν (μέσω της EPSO) να απευθυνθούν εγγράφως και σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζουν οι γενικοί κανόνες που εφαρμόζονται στους γενικούς διαγωνισμούς στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής για να εκθέσουν τις απόψεις τους ή να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Πρόεδρος

Dieter RUMMEL

Αναπληρωτής πρόεδρος

Walter PERIE MIGUEL

Μέλη

Margareta TRAUNG

Krassimira BOGDANOVA

Ralph FIERGOLLA

Αναπληρωματικά μέλη

Spyridon SARIGIANNIDIS

George VERNARDOS

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 27/11/2020 - 10:32
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 01/02/2021 - 15:09