Avaleht > Töövõimalused > Uudised > Members of the Selection Committee - Administraatorid – IKT turve

Members of the Selection Committee - Administraatorid – IKT turve

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Dieter RUMMEL

Esimehe asendaja

Walter PERIE MIGUEL

Liikmed

Margareta TRAUNG

Krassimira BOGDANOVA

Ralph FIERGOLLA

Asendusliikmed

Spyridon SARIGIANNIDIS

George VERNARDOS

Avaldamise kuupäev : 27/11/2020 - 10:32
Ajakohastatud : 01/02/2021 - 15:09