Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Members of the Selection Committee - Administratorzy – bezpieczeństwo ICT

Members of the Selection Committee - Administratorzy – bezpieczeństwo ICT

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji konkursowych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Dieter RUMMEL

Zastępca przewodniczącego

Walter PERIE MIGUEL

Członkowie

Margareta TRAUNG

Krassimira BOGDANOVA

Ralph FIERGOLLA

Zastępcy członków

Spyridon SARIGIANNIDIS

George VERNARDOS

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 27/11/2020 - 10:32
Data aktualizacji : 01/02/2021 - 15:09