Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Members of the Selection Committee - Administrátori – Bezpečnosť IKT

Members of the Selection Committee - Administrátori – Bezpečnosť IKT

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberových komisií sú dôverné, a osobám, ktoré nie sú členmi danej výberovej komisie, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi. Na predsedu výberovej komisie sa smú obrátiť iba uchádzači uplatňujúci právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a to prostredníctvom úradu EPSO, písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania.

Predseda

Dieter RUMMEL

Zastupujúci predseda

Walter PERIE MIGUEL

Členovia

Margareta TRAUNG

Krassimira BOGDANOVA

Ralph FIERGOLLA

Zastupujúci členovia

Spyridon SARIGIANNIDIS

George VERNARDOS

Referencia: 
Dátum publikovania : 27/11/2020 - 10:32
Dátum aktualizácie : 01/02/2021 - 15:09