Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Members of the Selection Committee - Handläggare – it-säkerhet

Members of the Selection Committee - Handläggare – it-säkerhet

Uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och det är förbjudet för alla som inte är kommittémedlemmar att försöka kontakta en kommittémedlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Dieter RUMMEL

Ställföreträdande ordförande

Walter PERIE MIGUEL

Medlemmar

Margareta TRAUNG

Krassimira BOGDANOVA

Ralph FIERGOLLA

Ställföreträdande medlemmar

Spyridon SARIGIANNIDIS

George VERNARDOS

Publicerat den : 27/11/2020 - 10:32
Senaste uppdatering : 01/02/2021 - 15:09