Avaleht > Töövõimalused > Uudised > Members of the Selection Committee - Administraatorid – IT-taristu ja pilvetehnoloogia

Members of the Selection Committee - Administraatorid – IT-taristu ja pilvetehnoloogia

Tuletame teile meelde, et valikukomisjonide töö ja arutelud on konfidentsiaalsed ning kõigil, kes ei ole valikukomisjoni liikmed, on keelatud liikmetega ühendust võtta; üksnes kandidaadid, kes kasutavad neile võimaldatud kaebuse esitamise õigust, võivad (EPSO vahendusel) kirjalikult ja kooskõlas avalike konkursside üldeeskirjades sätestatud menetlustega esitada valikukomisjoni esimehele oma seisukohad.

Esimees

Maurizio CAPACCIOLI

Esimehe asendaja

Gergely KOEVESD

Gonzalo CARRASCO BARNETO

Liikmed

Antoni CASANOVA

Margarita RODRIGUEZ GARAGORRI

Christian KIRCHSTEIGER

Didier HARDY

Asendusliikmed

Frank WILHELMI

Liina-Maria MUNARI

Luc ANDERBOURG

Avaldamise kuupäev : 27/11/2020 - 10:40
Ajakohastatud : 27/11/2020 - 10:44