Начало > Възможности за работа > Новини > Членове на конкурсната комисия - Писмени преводачи с ирландски език

Членове на конкурсната комисия - Писмени преводачи с ирландски език

Напомняме ви, че работата и обсъжданията на всички комисии по подбор са поверителни и е забранено лице, което не е член на конкурсната комисия, да прави опити да се свърже с неин член. Само кандидатите, упражняващи правото си на обжалване, могат (чрез EPSO) да изпратят писмени въпроси до председателя на комисията по подбор в съответствие с процедурите, посочени в общите правила, приложими към конкурсите на общо основание.

Председател

Miklos MATYASSY

Заместник-председател

Brendan WOODS

Членове

Aislinn MCCRORY

Caoimhe NI SHUILLEABHAIN

Robert GUNNING

Annamaria CSORDAS

Audrey Ann FLYNN

Заместник-членове

Eoin DE BURCA

Patricia PAPP-KELEMEN

Ziga MUJAKIC-MEYER

Peter CAIN

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 27/11/2020 - 10:48
Дата на актуализацията : 27/11/2020 - 10:48