Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Członkowie komisji konkursowej - Tłumacze pisemni języka irlandzkiego

Członkowie komisji konkursowej - Tłumacze pisemni języka irlandzkiego

Przypominamy, że prace i narady wszystkich komisji selekcyjnych są poufne. Zabronione są wszelkie próby nawiązywania kontaktu z członkami komisji konkursowej przez osoby niebędące członkami komisji. Wyłącznie kandydaci korzystający z przysługującego im prawa do odwołania (za pośrednictwem EPSO), na piśmie i zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach ogólnych mających zastosowanie do konkursów otwartych, mogą zwrócić się do przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący

Miklos MATYASSY

Zastępca przewodniczącego 

Brendan WOODS

Członkowie

Aislinn MCCRORY

Caoimhe NI SHUILLEABHAIN

Robert GUNNING

Annamaria CSORDAS

Audrey Ann FLYNN

Zastępcy członków

Eoin DE BURCA

Patricia PAPP-KELEMEN

Ziga MUJAKIC-MEYER

Peter CAIN

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 27/11/2020 - 10:48
Data aktualizacji : 27/11/2020 - 10:48