Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Aktuality > Členovia výberovej komisie - Prekladatelia pre írsky jazyk

Členovia výberovej komisie - Prekladatelia pre írsky jazyk

Dovoľujeme si pripomenúť, že práca a rokovania výberovej komisie sú dôverné a každej osobe, ktorá nie je jej členom, je zakázané pokúšať sa o akýkoľvek kontakt s jej členmi, s výnimkou uchádzačov, ktorí uplatnia právo na odvolanie, ktoré im prislúcha, a majú možnosť (prostredníctvom EPSA) písomnou formou a v súlade s postupmi stanovenými vo Všeobecných pravidlách platných pre verejné výberové konania vzniesť námietky predsedovi výberovej komisie.

Predseda

Miklos MATYASSY

Zastupujúci predseda

Brendan WOODS

Členovia

Aislinn MCCRORY

Caoimhe NI SHUILLEABHAIN

Robert GUNNING

Annamaria CSORDAS

Audrey Ann FLYNN

Zastupujúci členovia

Eoin DE BURCA

Patricia PAPP-KELEMEN

Ziga MUJAKIC-MEYER

Peter CAIN

Referencia: 
Dátum publikovania : 27/11/2020 - 10:48
Dátum aktualizácie : 27/11/2020 - 10:48