Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Uttagningskommitténs medlemmar - Iriskspråkiga översättare

Uttagningskommitténs medlemmar - Iriskspråkiga översättare

Kom ihåg att uttagningskommittéernas arbete och överläggningar är konfidentiella och att det är förbjudet för någon som inte är kommittémedlem att kontakta en medlem. Bara sökande som utövar sin rätt att överklaga får lämna in sina synpunkter skriftligen (via Epso) till uttagningskommitténs ordförande i enlighet med förfarandena i de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov.

Ordförande

Miklos MATYASSY

Ställföreträdande ordförande

Brendan WOODS

Medlemmar

Aislinn MCCRORY

Caoimhe NI SHUILLEABHAIN

Robert GUNNING

Annamaria CSORDAS

Audrey Ann FLYNN

Ställföreträdande medlemmar

Eoin DE BURCA

Patricia PAPP-KELEMEN

Ziga MUJAKIC-MEYER

Peter CAIN

Referens: 
Publicerat den : 27/11/2020 - 10:48
Senaste uppdatering : 27/11/2020 - 10:48