Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Βοηθοί – Ανάλυση δεδομένων και Επιστήμη δεδομένων

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Βοηθοί – Ανάλυση δεδομένων και Επιστήμη δεδομένων

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων των προκαταρκτικών δοκιμασιών (πρώτο στάδιο) στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 21/12/2020

Αριθμός υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στο επόμενο στάδιο των προκαταρκτικών δοκιμασιών (αξιολογητής ταλέντου): 144

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 22/12/2020 - 14:27
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 22/12/2020 - 14:27