Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора — първи етап - Асистенти — Високи технологии: високоскоростни изчисления

Резултати от подбора — първи етап - Асистенти — Високи технологии: високоскоростни изчисления

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 21/12/2020

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап на процедурата (интервю относно свързаните с областта компетенции): 4

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 22/12/2020 - 14:42
Дата на актуализацията : 22/12/2020 - 15:04