Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора — първи етап - Администратори — Сигурност в областта на ИКТ

Резултати от подбора — първи етап - Администратори — Сигурност в областта на ИКТ

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 21/12/2020

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 91

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 22/12/2020 - 14:57
Дата на актуализацията : 22/12/2020 - 14:57