Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Διοικητικοί υπάλληλοι – Προηγμένη τεχνολογία: Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων

Αποτελέσματα προκαταρκτικών δοκιμασιών - πρώτο στάδιο - Διοικητικοί υπάλληλοι – Προηγμένη τεχνολογία: Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων προκαταρκτικών δοκιμασιών (πρώτο στάδιο) στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 21/12/2020

Αριθμός υποψηφίων που έγιναν δεκτοί στο επόμενο στάδιο προκαταρκτικών δοκιμασιών (συνέντευξη σε συγκεκριμένο τομέα): 30

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 22/12/2020 - 15:01
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 22/12/2020 - 15:02