Начало > Възможности за работа > Новини > Окончателни резултати от конкурса - Администратори по финансовите правила, приложими за бюджета на ЕС

Окончателни резултати от конкурса - Администратори по финансовите правила, приложими за бюджета на ЕС

Публикуване на резултатите от центъра за оценяване и окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите: 14/01/2021

Брой на кандидатите в списъка на издържалите конкурса: 40

Минимален резултат: 115,5​

Списъкът с успешно издържалите конкурса ще бъде публикуван на нашия уебсайт в рамките на близо един месец след публикуването на окончателните резултати от конкурса в EPSO профилите на кандидатите.

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 19/01/2021 - 09:29
Дата на актуализацията : 19/01/2021 - 09:31