Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Konačni rezultati natječaja - Administratori u području financijskih pravila primjenjivih na proračun EU-a

Konačni rezultati natječaja - Administratori u području financijskih pravila primjenjivih na proračun EU-a

Objava rezultata centra za procjenu i konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata: 14/01/2021

Broj kandidata na popisu uspješnih kandidata: 40

Najmanji ukupni broj bodova: 115,5​

Popis uspješnih kandidata objavit će se na našim internetskim stranicama otprilike mjesec dana nakon objave konačnih rezultata natječaja u EPSO računima kandidata.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 19/01/2021 - 09:29
Datum zadnjeg ažuriranja : 19/01/2021 - 09:31