Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Ειδήσεις > Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Διοικητικοί υπάλληλοι ειδικοί στο δίκαιο του ανταγωνισμού

Τελικά αποτελέσματα του διαγωνισμού - Διοικητικοί υπάλληλοι ειδικοί στο δίκαιο του ανταγωνισμού

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης και των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων: 14/01/2021

Αριθμός υποψηφίων στον εφεδρικό πίνακα επιτυχόντων: 63

Ελάχιστη βαθμολογία: 119,5​

Ο εφεδρικός κατάλογος επιτυχόντων θα δημοσιευτεί στον ιστότοπό μας σε έναν περίπου μήνα από τη δημοσίευση των τελικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στους λογαριασμούς EPSO των υποψηφίων.

Στοιχεία αναφοράς: 
Ημερομηνία ανάρτησης : 19/01/2021 - 09:30
Επικαιροποίηση ημερομηνίας : 19/01/2021 - 09:30