Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Konačni rezultati natječaja - Administratori u području prava tržišnog natjecanja

Konačni rezultati natječaja - Administratori u području prava tržišnog natjecanja

Objava rezultata centra za procjenu i konačnih rezultata natječaja na EPSO računima kandidata: 14/01/2021

Broj kandidata na popisu uspješnih kandidata: 63

Najmanji ukupni broj bodova: 119,5​

Popis uspješnih kandidata objavit će se na našim internetskim stranicama otprilike mjesec dana nakon objave konačnih rezultata natječaja u EPSO računima kandidata.

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 19/01/2021 - 09:30
Datum zadnjeg ažuriranja : 19/01/2021 - 09:30