Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Godkända sökande i uttagningsprovet - Handläggare – konkurrenslagstiftning

Godkända sökande i uttagningsprovet - Handläggare – konkurrenslagstiftning

Offentliggörande av resultatet av utvärderingscentrum och slutresultatet av uttagningsprovet i de sökandes Epsokonton: 14/01/2021

Antal godkända sökande på reservlistan: 63

Godkänt resultat: 119,5​

Reservlistan kommer att publiceras på vår webbplats ungefär en månad efter att de sökande meddelats resultatet av uttagningsprovet i sina Epsokonton.

Publicerat den : 19/01/2021 - 09:30
Senaste uppdatering : 19/01/2021 - 09:30