Начало > Възможности за работа > Новини > Резултати от подбора — първи етап - Администратори — Високи технологии: квантови технологии

Резултати от подбора — първи етап - Администратори — Високи технологии: квантови технологии

Публикуване на резултатите от подбора (първи етап) в EPSO профилите на кандидатите: 14/01/2021

Брой на кандидатите, допуснати до следващия етап от подбора (филтър на квалификациите): 24

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 21/01/2021 - 14:51
Дата на актуализацията : 21/01/2021 - 14:51