Начало > Възможности за работа > Новини > Покана за центъра за оценяване от разстояние - Администратори в областта на одита

Покана за центъра за оценяване от разстояние - Администратори в областта на одита

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 18/01/2021

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 192

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 21/01/2021 - 15:36
Дата на актуализацията : 21/01/2021 - 15:38