Početna stranica > Mogućnosti zaposlenja > Vijesti > Poziv u centar za procjenu na daljinu - Administratori u području revizije

Poziv u centar za procjenu na daljinu - Administratori u području revizije

Objava poziva u centar za procjenu na EPSO računima kandidata: 18/01/2021

Broj kandidata pozvanih u centar za procjenu: 192

U sljedeću fazu natječaja prolaze svi kandidati koji su bili uspješni na testovima i koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje.

 

Referentni broj postupka odabira: 
Datum objave : 21/01/2021 - 15:36
Datum zadnjeg ažuriranja : 21/01/2021 - 15:38