Förstasida > Jobb och praktik > Nyheter > Kallelse till utvärderingscentrumet på distans - Handläggare inom revision

Kallelse till utvärderingscentrumet på distans - Handläggare inom revision

Publicering av kallelse till utvärderingscentrum i de sökandes Epsokonton: 18/01/2021

Antal sökande som kallats till utvärderingscentrum: 192

Alla sökande som klarat proven och uppfyller behörighetskraven har godkänts.

 

Publicerat den : 21/01/2021 - 15:36
Senaste uppdatering : 21/01/2021 - 15:38