Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Aktualności > Zaproszenie do udziału w zdalnej ocenie zintegrowanej - Administratorzy w dziedzinie audytu

Zaproszenie do udziału w zdalnej ocenie zintegrowanej - Administratorzy w dziedzinie audytu

Publikacja zaproszenia do udziału w etapie oceny zintegrowanej na kontach kandydatów w portalu EPSO: 18/01/2021

Liczba kandydatów zaproszonych do etapu oceny zintegrowanej: 111

Wszyscy kandydaci, którzy zdali testy i spełniają warunki kwalifikowalności, są dopuszczeni do kolejnego etapu konkursu.

 

Numer referencyjny: 
Data publikacji : 21/01/2021 - 15:36
Data aktualizacji : 21/01/2021 - 15:38