Покана за центъра за оценяване от разстояние - Специалисти по юридически проучвания – Юристи – унгарско право

Публикуване на покана за участие в тестове в центъра за оценяване в EPSO профилите на кандидатите: 25/01/2021

Брой на кандидатите, поканени да участват в тестове в центъра за оценяване: 7

Допускат се всички кандидати, преминали тестовете и отговарящи на условията за допустимост.

 

Референтен номер: 
Дата на публикуване : 25/01/2021 - 14:04
Дата на актуализацията : 25/01/2021 - 14:04